Ägare och ledning

Ägare Lennart Laurén, tillika VD.
Lennart Laurén har mångårig erfarenhet av ledande befattningar. Lennart startade sin karriär inom SEB-koncernen och arbetade där på ledande befattningar under 20 års tid. Lennart bytte sedan bransch och arbetade under följande 10 år som verkställande direktör på Intrum Justitia Sverige AB. Sedan 2009 arbetar Lennart som VD för Proactor-koncernen. Proactor AB är moderbolaget för åtta aktiebolag och två kommanditbolag.