Våra investeringar

2009-09-26 Förvärvades Vallabostäder AB som är ett fastighetsbolag som innehåller fyra hyresfastigheter med bostäder och lokaler. Läs mer på www.vallabostader.se
2009-11-10 Förvärvades Stig o Roland AB som numera är namnändrat till Proactor Fastigheter Väst AB. Detta fastighetsbolag innehåller sju hyresfastigheter i Göteborg med både lokaler och bostäder.
2010-01-28 Förvärvades ReBo Referensboende KB. ReBo erbjuder resursboende för personer som hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden, det kan vara barnfamiljer, ensamstående kvinnor och män, par samt personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Läs mer på www.rebo.se
2011-03-02 Förvärvades en hyresfastighet med bostäder i Kålltorp i Göteborg.
2011-08-31 Förvärvades AB Ekhuset, ett fastighetsbolag innehållande tre hyresfastigheter med bostäder i Göteborg.
2011-09-01 Förvärvades Pamlico AB, ett fastighetsbolag innehållande en hyresfastighet med bostäder i Göteborg.
2011-11-04 Förvärvades Fastighets AB Bockhornsgatan, ett fastighetsbolag innehållande en hyresfastighet med bostäder och lokaler.
2012-03-27 Förvärvades Fastighets AB Rambergsstaden, ett fastighetsbolag innehållande ett hyreshus med bostäder i Göteborg.
2013-04-09 Såldes Pamlico AB till C-G Partner AB.
2013-10-12 Proactor ingår avtal om förvärv av en hyresfastighet i Mölndal och en hyresfastighet i Munkebäck, båda i Göteborg.
2014-05-28 Proactor fortsätter att förvärva hyresfastigheter i Göteborg genom förvärvet av Sörgårdsgatan 2 Förvaltning AB i Göteborg, Mölndals Kommun. Fastigheten innehåller bostäder såväl som lokaler.
2015-05-25 Proactor förvärvar via sitt systerbolag Ludvigsbergs Säteri Fastigheter AB ett fastighetsbestånd i centrala Katrineholm som innehåller bostäder och lokaler.
2015-05-25 Proactor förvärvar via sitt dotterbolag Proactor Fastigheter Väst AB en hyresfastighet innehållande kontor och bostäder i centrala Göteborg.
2016-08-15 Proactor AB förvärvar via sitt systerbolag Ludvigsbergs Säteri Fastigheter AB en hyresfastighet innehållandes bostäder i centrala Katrineholm. Fastigheten har en väldigt stor tomt där Ludvigsbergs Säteri Fastigheter AB kommer att bygga en ny större fastighet med bostäder.